REKRUTACJA 2022/2023

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów

od 16 maja do 31 maja 2022 r. – złożenie podania o przyjęcie do szkoły
od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie podania o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
20 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 20 do 1 sierpnia 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
2 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Wymagane dokumenty:

→ podanie,
→ dwie fotografie (podpisane),
→ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
→ w przypadku młodocianych pracowników – karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
→ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
→ orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku jego posiadania),
→ karta zdrowia,
→ skrócony odpis aktu urodzenia.

Dane kontaktowe:
Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
ul. Chodzieska 29, 64 -700 Czarnków
sekretariat@zsczarnkow.edu.pl

 

Uwaga

Skan podania można przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@zsczarnkow.edu.pl

 Podanie do szkoły dziennej (technikum, BSI)

pdf-download-iconZobowiązanie pracodawcy – dotyczy kandydatów do BSI

pdf-download-iconPodanie do internatu

Podanie do szkoły zaocznej (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)

Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Regulamin rekrutacji