Branżowa Szkoła I Stopnia

  • okres nauczania: 3 lata,
  • KLASA PATRONACKA  w zawodzie mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz, ślusarz, elektryk, praktyka zawodowa w firmie STEICO sp.  z o.o. – ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji na polskim i niemieckim rynku pracy,
  • oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników w zawodach: kucharz, ślusarz, fryzjer,
  • w zawodzie: rolnik – praktyka w gospodarstwach rolnych,
  • w zawodzie ślusarz, operator obrabiarek skrawających – możliwość odbycia praktyki w Fabryce Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. i ALCO – MOT
  • ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w trakcie kształcenia uczeń nabywa  kwalifikacje odpowiednie dla poszczególnych zawodów.

pdf-download-icon   Podanie do szkoły

pdf-download-icon  Zobowiązanie pracodawcy

Skan dokumentów można przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@zsczarnkow.edu.pl