Technikum

Technik reklamy

Interesuje Ciebie jak powstaje reklama telewizyjna czy prasowa? Stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć jak planować kampanie reklamowe? Technik reklamy jest kierunkiem dla Ciebie! Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych. Nauczysz się posługiwać programami graficznymi (pakiety Corel i Adobe), niezbędnymi do pracy w agencjach reklamowych i działach promocji.

Technik logistyk

Zastanawiałeś się, w jaki sposób przedsiębiorstwa planują i dostarczają klientom wytworzone produkty, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek. Nauczysz się, jak efektywnie planować, wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów, usług, a także informacji w przedsiębiorstwach. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych oraz innych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi.

Technik ekonomista

Chcesz poznać zasady rządzące światem gospodarki i finansów, funkcjonowania giełd papierów wartościowych? Chcesz nauczyć się prowadzić profesjonalne negocjacje? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz podstawy rachunkowości, będziesz umiał obsługiwać komputerowe programy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz pakiet biurowy. Przygotujemy Ciebie do pracy w działach finansowych, ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

ulotka informacyjna – technik ekonomista

Technik handlowiec 

Jesteś komunikatywny, rzetelny, dokładny, otwarty na innowacje, masz poczucie estetyki oraz łatwo nawiązujesz kontakty? Technik handlowiec jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się profesjonalnie organizować pracę w punktach sprzedaży, obsługiwać specjalistyczne programy sprzedażowe i prowadzić działania reklamowe. Poznasz reguły współpracy z kontrahentami oraz zasady korzystania z kodów informacyjnych.

ulotka informacyjna – technik handlowiec

Technik informatyk

Chcesz nauczyć się tworzyć strony www? Programować aplikacje internetowe oraz profesjonalnie zarządzać sieciami komputerowymi w przedsiębiorstwach? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz od podstaw budowę systemów komputerowych oraz programów graficznych, zasady związane z programowaniem w wybranych językach: PHP, C++, Pascal. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu informatyki, która umożliwi Tobie pracę w specjalistycznych firmach informatycznych, jako samodzielny informatyk lub ułatwi założenie własnej firmy. Nowoczesna baza i wyposażenie multimedialne szkoły umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności!

Technik mechatronik 

Jesteś ciekaw zasady działania wszelkich urządzeń technicznych? Kreatywny? Otwarty na wiedzę interdyscyplinarną? Interesujesz się mechaniką, elektroniką i informatyką? Mechatronik jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się prowadzić dokumentację techniczną, projektować, instalować i obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne i linie produkcyjne. Wytwarzać części oraz zespoły układów i systemów mechatronicznych. Technicy mechatronicy uzyskują umiejętności umożliwiające pracę w każdym zakładzie przemysłowym, zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania i serwisowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

ulotka informacyjna – technik mechatronik

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Chcesz nauczyć się opracowywać jadłospis oraz zestawy potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia? Organizować pracę w placówkach gastronomicznych oraz przebieg procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek nauki! Tu nauczysz się obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizować zaopatrzenie materiałowe i surowcowe dla placówek gastronomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki pozwolą na ukształtowanie gustu kulinarnego, wrażliwości sensorycznej i estetycznej, jak również pozwolą na udział w kierunkowych studiach!

ulotka informacyjna – technik żywienia i usług gastronomicznych
Rzetelna wiedza na temat własnych predyspozycji, zainteresowań zawodowych oraz posiadanych kompetencji i zdolności  daje w dużej mierze szansę na właściwe zaplanowanie kariery zawodowej, z której w przyszłości będzie można czerpać satysfakcję. Warto pamiętać, iż atrybutem absolwenta naszej szkoły jest zarówno dyplom zawodowy, jak i świadectwo maturalne.

pdf-download-iconPodanie do szkoły

Skan podania można przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@zsczarnkow.edu.pl