Technikum

Technik organizacji reklamy

Interesuje Ciebie jak powstaje reklama telewizyjna czy prasowa? Stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć jak planować kampanie reklamowe? Technik organizacji reklamy jest kierunkiem dla Ciebie! Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych. Nauczysz się posługiwać programami graficznymi (pakiety Corel i Adobe), niezbędnymi do pracy w agencjach reklamowych i działach promocji.

Technik informatyk

Chcesz nauczyć się tworzyć strony www? Programować aplikacje internetowe oraz profesjonalnie zarządzać sieciami komputerowymiw przedsiębiorstwach? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz od podstaw budowę systemów komputerowych, obsługę pakietu biurowego oraz programów graficznych, zasady związane z programowaniem w wybranych językach: PHP, C++, Pascal. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu informatyki, która umożliwi Tobie pracę w specjalistycznych firmach informatycznych, jako samodzielny informatyk lub ułatwi założenie własnej firmy. Nowoczesna baza i wyposażenie multimedialne szkoły umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności!

Technik logistyk

Zastanawiałeś się, w jaki sposób przedsiębiorstwa planują i dostarczają klientom wytworzone produkty, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek. Nauczysz się, jak efektywnie planować, wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów, usług, a także informacji w przedsiębiorstwach. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych oraz innych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi.

Technik ekonomista

Chcesz poznać zasady rządzące światem gospodarki i finansów, funkcjonowania giełd papierów wartościowych? Chcesz nauczyć się prowadzić profesjonalne negocjacje? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz podstawy rachunkowości, będziesz umiał obsługiwać komputerowe programy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz pakiet biurowy. Przygotujemy Ciebie do pracy w działach finansowych, ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Technik handlowiec

Jesteś komunikatywny, rzetelny, dokładny, otwarty na innowacje, masz poczucie estetyki oraz łatwo nawiązujesz kontakty? Technik handlowiec jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się profesjonalnie organizować pracę w punktach sprzedaży, obsługiwać specjalistyczne programy sprzedażowe i prowadzić działania reklamowe. Poznasz reguły współpracy z kontrahentami oraz zasady korzystania z kodów informacyjnych.

Technik mechatronik

Jesteś ciekaw zasady działania wszelkich urządzeń technicznych? Kreatywny? Otwarty na wiedzę interdyscyplinarną? Interesujesz się mechaniką, elektroniką     i informatyką?Mechatronik jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się prowadzić dokumentację techniczną, projektować, instalować i obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne i linie produkcyjne. Wytwarzać części oraz zespoły układów i systemów mechatronicznych. Technicy mechatronicy uzyskują umiejętności umożliwiające pracę w każdym zakładzie przemysłowym, zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania i serwisowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Chcesz nauczyć się opracowywać jadłospis oraz zestawy potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia? Organizować pracę w placówkach gastronomicznych oraz przebieg procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek nauki! Tu nauczysz się obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizować zaopatrzenie materiałowe i surowcowe dla placówek gastronomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki pozwolą na ukształtowanie gustu kulinarnego, wrażliwości sensorycznej i estetycznej, jak również pozwolą na udział w kierunkowych studiach!

Technik budownictwa

Chcesz prowadzić dokumentację budowy, uczestniczyć w robotach budowlanych, kontrolować produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa? To jest zawód dla Ciebie! Nauczysz się sporządzać kosztorysy, wykonywać inwentaryzacje budowlane, poznasz tajniki projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, tradycyjne i nowoczesne technologie wznoszenia obiektów oraz przepisy prawa budowlanego.

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 • okres nauczania: 3 lata,


 • KLASA PATRONACKA  w zawodzie mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz, ślusarz, elektryk, praktyka zawodowa w firmie STEICO sp.  z o.o. – ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji na polskim i niemieckim rynku pracy,


 • oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników w zawodach: kucharz, ślusarz, fryzjer,  krawiec, mechanik pojazdów samochodowych – praktyka w Centrum Edukacji Zawodowej,


 • w zawodzie: rolnik – praktyka w gospodarstwach rolnych ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w trakcie kształcenia uczeń nabywa  kwalifikacje odpowiednie dla poszczególnych zawodów.

 

Szkoła Policealna

Technik informatyk

Technik administracji

Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

→ okres nauczania – cztery semestry


 

→ dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej


 

→ przedmioty rozszerzone: język niemiecki, historia

KLASA PATRONACKA

W roku szkolnym 2017/2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie wspólnie z firmą STEICO sp. z o. o. rozpocznie kształcenie młodzieży w zawodzie mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.


Absolwentom gimnazjów oferujemy możliwość zdobycia zawodu i kwalifikacji uznawanych na rynku polskim i niemieckim.


Młodocianym pracownikom zostaną zaoferowane atrakcyjne, ponadstandardowe możliwości wynagrodzenia.


Gimnazjalistów, ich wychowawców oraz rodziców zachęcamy do odwiedzin w firmie STEICO sp. z o. o.  oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.


STEICO Sp. z o.o.
TEL: 608 439 860,
mantaj@steico.pl
64-700 Czarnków,
ul. przemysłowa 2

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla wszystkich chętnych, którzy mają ukończone 18 lat  w następujących kwalifikacjach:

 • AU.25.         Prowadzenie działalności handlowej
 • AU.65.         Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • AU.61.         Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • AU.62.         Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
 • AU.31.         Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 • AU.68.         Obsługa klientów w jednostkach administracji
 • MG.44.        Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • RL.03.         Prowadzenie produkcji rolniczej
 • RL.16.         Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • EE.05.         Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.26.         Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wymagane dokumenty:

→ podanie na druku wydanym przez szkołę,
→ dwie fotografie (podpisane),
→ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
→ w przypadku młodocianych pracowników – karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
→ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego,
→ orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku jego posiadania),
→ karta zdrowia,
→ skrócony odpis aktu urodzenia.

Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej

Regulamin przyjmowania uczniów

Dlaczego “Górka”?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie to szkoła przyjazna, nowoczesna i twórcza.


Baza szkoły pozwala na prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym.


Poza standardowym wyposażeniem szkoła dysponuje:

→ pracowniami multimedialnymi,

→ centrum bibliotecznym,

→ Orlikiem wraz z kompleksem boisk,

→ salami gimnastycznymi,

→ laboratoriami ECDL,

→ tablicami interaktywnymi,

→ specjalistycznymi pracowniami przedmiotowymi.