Technikum

Technik reklamy – dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych

Interesuje Ciebie jak powstaje reklama telewizyjna czy prasowa? Stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć jak planować kampanie reklamowe? Technik organizacji reklamy/technik reklamy jest kierunkiem dla Ciebie! Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych. Nauczysz się posługiwać programami graficznymi (pakiety Corel i Adobe), niezbędnymi do pracy w agencjach reklamowych i działach promocji.

Technik informatyk – dla absolwentów gimnazjum

Chcesz nauczyć się tworzyć strony www? Programować aplikacje internetowe oraz profesjonalnie zarządzać sieciami komputerowymi w przedsiębiorstwach? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz od podstaw budowę systemów komputerowych, obsługę pakietu biurowego oraz programów graficznych, zasady związane z programowaniem w wybranych językach: PHP, C++, Pascal. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu informatyki, która umożliwi Tobie pracę w specjalistycznych firmach informatycznych, jako samodzielny informatyk lub ułatwi założenie własnej firmy. Nowoczesna baza i wyposażenie multimedialne szkoły umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności!

Technik logistyk – dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych

Zastanawiałeś się, w jaki sposób przedsiębiorstwa planują i dostarczają klientom wytworzone produkty, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek. Nauczysz się, jak efektywnie planować, wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów, usług, a także informacji w przedsiębiorstwach. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych oraz innych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi.

Technik ekonomista – dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych

Chcesz poznać zasady rządzące światem gospodarki i finansów, funkcjonowania giełd papierów wartościowych? Chcesz nauczyć się prowadzić profesjonalne negocjacje? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz podstawy rachunkowości, będziesz umiał obsługiwać komputerowe programy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz pakiet biurowy. Przygotujemy Ciebie do pracy w działach finansowych, ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Technik handlowiec – dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych

Jesteś komunikatywny, rzetelny, dokładny, otwarty na innowacje, masz poczucie estetyki oraz łatwo nawiązujesz kontakty? Technik handlowiec jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się profesjonalnie organizować pracę w punktach sprzedaży, obsługiwać specjalistyczne programy sprzedażowe i prowadzić działania reklamowe. Poznasz reguły współpracy z kontrahentami oraz zasady korzystania z kodów informacyjnych.

Technik mechatronik – dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych

Jesteś ciekaw zasady działania wszelkich urządzeń technicznych? Kreatywny? Otwarty na wiedzę interdyscyplinarną? Interesujesz się mechaniką, elektroniką     i informatyką?Mechatronik jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się prowadzić dokumentację techniczną, projektować, instalować i obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne i linie produkcyjne. Wytwarzać części oraz zespoły układów i systemów mechatronicznych. Technicy mechatronicy uzyskują umiejętności umożliwiające pracę w każdym zakładzie przemysłowym, zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania i serwisowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych

Chcesz nauczyć się opracowywać jadłospis oraz zestawy potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia? Organizować pracę w placówkach gastronomicznych oraz przebieg procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek nauki! Tu nauczysz się obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizować zaopatrzenie materiałowe i surowcowe dla placówek gastronomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki pozwolą na ukształtowanie gustu kulinarnego, wrażliwości sensorycznej i estetycznej, jak również pozwolą na udział w kierunkowych studiach!

Technik budownictwa – dla absolwentów gimnazjum

Chcesz prowadzić dokumentację budowy, uczestniczyć w robotach budowlanych, kontrolować produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa? To jest zawód dla Ciebie! Nauczysz się sporządzać kosztorysy, wykonywać inwentaryzacje budowlane, poznasz tajniki projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, tradycyjne i nowoczesne technologie wznoszenia obiektów oraz przepisy prawa budowlanego.

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 • okres nauczania: 3 lata,


 • KLASA PATRONACKA  w zawodzie mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz, ślusarz, elektryk, praktyka zawodowa w firmie STEICO sp.  z o.o. – ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji na polskim i niemieckim rynku pracy,


 • oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników w zawodach: kucharz, ślusarz, fryzjer,  krawiec, mechanik pojazdów samochodowych – praktyka w Centrum Edukacji Zawodowej,


 • w zawodzie: rolnik – praktyka w gospodarstwach rolnych ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w trakcie kształcenia uczeń nabywa  kwalifikacje odpowiednie dla poszczególnych zawodów.

 

Szkoła Policealna

Technik informatyk

Technik administracji

Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

→ okres nauczania – cztery semestry


 

→ dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej


 

→ przedmioty rozszerzone: język niemiecki, historia

KLASY PATRONACKIE

W roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie wspólnie z firmami: STEICO sp. z o. o.  i  Seaking Poland Ltd. sp. z o. o.

oferuje kształcenie młodzieży w zawodach:

 • mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • elektryk,
 • ślusarz.

Absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych oferujemy możliwość zdobycia zawodu i kwalifikacji uznawanych na rynku polskim i niemieckim.


Młodocianym pracownikom zostaną zaoferowane atrakcyjne, ponadstandardowe możliwości wynagrodzenia.


Gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych, ich wychowawców oraz rodziców zachęcamy do odwiedzin w firmach oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla wszystkich chętnych, którzy mają ukończone 18 lat  w następujących kwalifikacjach:

 • AU.25.         Prowadzenie działalności handlowej
 • AU.65.         Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • AU.61.         Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • AU.62.         Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
 • AU.31.         Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 • AU.68.         Obsługa klientów w jednostkach administracji
 • MG.44.        Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • RL.03.         Prowadzenie produkcji rolniczej
 • RL.16.         Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • EE.05.         Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.26.         Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wymagane dokumenty:

→ podanie na druku wydanym przez szkołę,
→ dwie fotografie (podpisane),
→ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
→ w przypadku młodocianych pracowników – karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
→ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego,
→ orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku jego posiadania),
→ karta zdrowia,
→ skrócony odpis aktu urodzenia.

Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej

Regulamin przyjmowania uczniów

Dlaczego “Górka”?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie to szkoła przyjazna, nowoczesna i twórcza.


Baza szkoły pozwala na prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym.


Poza standardowym wyposażeniem szkoła dysponuje:

→ pracowniami multimedialnymi,

→ centrum bibliotecznym,

→ Orlikiem wraz z kompleksem boisk,

→ salami gimnastycznymi,

→ laboratoriami ECDL,

→ tablicami interaktywnymi,

→ specjalistycznymi pracowniami przedmiotowymi.