Technikum

Technik reklamy

Interesuje Ciebie jak powstaje reklama telewizyjna czy prasowa? Stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć jak planować kampanie reklamowe? Technik reklamy jest kierunkiem dla Ciebie! Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych. Nauczysz się posługiwać programami graficznymi (pakiety Corel i Adobe), niezbędnymi do pracy w agencjach reklamowych i działach promocji.

ulotka informacyjna – technik reklamy

Technik logistyk

Zastanawiałeś się, w jaki sposób przedsiębiorstwa planują i dostarczają klientom wytworzone produkty, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek. Nauczysz się, jak efektywnie planować, wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów, usług, a także informacji w przedsiębiorstwach. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych oraz innych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi.

ulotka informacyjna – technik logistyk

Technik ekonomista

Chcesz poznać zasady rządzące światem gospodarki i finansów, funkcjonowania giełd papierów wartościowych? Chcesz nauczyć się prowadzić profesjonalne negocjacje? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz podstawy rachunkowości, będziesz umiał obsługiwać komputerowe programy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz pakiet biurowy. Przygotujemy Ciebie do pracy w działach finansowych, ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

ulotka informacyjna – technik ekonomista

Technik handlowiec 

Jesteś komunikatywny, rzetelny, dokładny, otwarty na innowacje, masz poczucie estetyki oraz łatwo nawiązujesz kontakty? Technik handlowiec jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się profesjonalnie organizować pracę w punktach sprzedaży, obsługiwać specjalistyczne programy sprzedażowe i prowadzić działania reklamowe. Poznasz reguły współpracy z kontrahentami oraz zasady korzystania z kodów informacyjnych.

ulotka informacyjna – technik handlowiec

Technik informatyk

Chcesz nauczyć się tworzyć strony www? Programować aplikacje internetowe oraz profesjonalnie zarządzać sieciami komputerowymi w przedsiębiorstwach? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz od podstaw budowę systemów komputerowych oraz programów graficznych, zasady związane z programowaniem w wybranych językach: PHP, C++, Pascal. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu informatyki, która umożliwi Tobie pracę w specjalistycznych firmach informatycznych, jako samodzielny informatyk lub ułatwi założenie własnej firmy. Nowoczesna baza i wyposażenie multimedialne szkoły umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności!

ulotka informacyjna – technik informatyk

Technik mechatronik 

Jesteś ciekaw zasady działania wszelkich urządzeń technicznych? Kreatywny? Otwarty na wiedzę interdyscyplinarną? Interesujesz się mechaniką, elektroniką     i informatyką?Mechatronik jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się prowadzić dokumentację techniczną, projektować, instalować i obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne i linie produkcyjne. Wytwarzać części oraz zespoły układów i systemów mechatronicznych. Technicy mechatronicy uzyskują umiejętności umożliwiające pracę w każdym zakładzie przemysłowym, zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania i serwisowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

ulotka informacyjna – technik mechatronik

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Chcesz nauczyć się opracowywać jadłospis oraz zestawy potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia? Organizować pracę w placówkach gastronomicznych oraz przebieg procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek nauki! Tu nauczysz się obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizować zaopatrzenie materiałowe i surowcowe dla placówek gastronomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki pozwolą na ukształtowanie gustu kulinarnego, wrażliwości sensorycznej i estetycznej, jak również pozwolą na udział w kierunkowych studiach!

ulotka informacyjna – technik żywienia i usług gastronomicznych


Rzetelna wiedza na temat własnych predyspozycji, zainteresowań zawodowych oraz posiadanych kompetencji i zdolności  daje w dużej mierze szansę na właściwe zaplanowanie kariery zawodowej, z której w przyszłości będzie można czerpać satysfakcję. Warto pamiętać, iż atrybutem absolwenta naszej szkoły jest zarówno dyplom zawodowy, jak i świadectwo maturalne.

pdf-download-iconPodanie do szkoły

Skan podania można przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@zsczarnkow.edu.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 • okres nauczania: 3 lata,


 • KLASA PATRONACKA  w zawodzie mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz, ślusarz, elektryk, praktyka zawodowa w firmie STEICO sp.  z o.o. – ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji na polskim i niemieckim rynku pracy,


 • oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników w zawodach: kucharz, ślusarz, fryzjer – praktyka w Centrum Kształcenia Zawodowego,


 • w zawodzie: rolnik – praktyka w gospodarstwach rolnych ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w trakcie kształcenia uczeń nabywa  kwalifikacje odpowiednie dla poszczególnych zawodów.


 •  w zawodzie ślusarz, operator obrabiarek skrawających – możliwość odbycia praktyki w Fabryce Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. i ALCO – MOT

  • pdf-download-iconpdf-download-icon

pdf-download-icon   Podanie do szkoły

pdf-download-icon  Zobowiązanie pracodawcy

Skan dokumentów można przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@zsczarnkow.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

→ okres nauczania – 3 lata (od klasy II)


 

→ dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej


 

→ przedmioty rozszerzone: język polski, matematyka

 

pdf-download-iconPodanie do LO dla Dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla wszystkich chętnych, którzy mają ukończone 18 lat  w następujących kwalifikacjach:

 

EKA.01         Obsługa klienta w jednostkach administracji (w zawodzie technik administracji)

FRK.04         Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (w zawodzie technik usług kosmetycznych)

HAN.02        Prowadzenie działań handlowych (w zawodzie technik handlowiec)

EKA.07         Prowadzenie rachunkowości (w zawodzie technik rachunkowości)

SPL.05          Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (w zawodzie technik spedytor)

pdf-download-icon Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

KLASY PATRONACKIE

W roku szkolnym 2021/2022

Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie wspólnie z firmami: STEICO sp. z o. o.  i  Seaking Poland Ltd. sp. z o. o.

oferuje kształcenie młodzieży w zawodach:

 • mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • elektryk,
 • ślusarz.

Absolwentom szkół podstawowych oferujemy możliwość zdobycia zawodu i kwalifikacji uznawanych na rynku polskim i niemieckim.


Młodocianym pracownikom zostaną zaoferowane atrakcyjne, ponadstandardowe możliwości wynagrodzenia.


Uczniów szkół podstawowych, ich wychowawców oraz rodziców zachęcamy do odwiedzin w firmach oraz w Zespole Szkół w Czarnkowie.


Absolwenci o szkole 

Bartosz Tuta – absolwent technikum organizacji reklamy

Anna Nowak – absolwentka technikum ekonomicznego

Cdn…

REKRUTACJA 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów

 

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – złożenie podania o przyjęcie do szkoły
od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie podania o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
22 lipca 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 23 do 30 lipca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Wymagane dokumenty:

→ podanie,
→ dwie fotografie (podpisane),
→ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
→ w przypadku młodocianych pracowników – karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
→ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
→ orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku jego posiadania),
→ karta zdrowia,
→ skrócony odpis aktu urodzenia.

Dane kontaktowe:
Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
ul. Chodzieska 29, 64 -700 Czarnków
sekretariat@zsczarnkow.edu.pl

 

Uwaga

Skan podania można przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@zsczarnkow.edu.pl

 Podanie do szkoły dziennej (technikum, BSIS)

pdf-download-iconZobowiązanie pracodawcy – dotyczy kandydatów do BSIS

pdf-download-iconPodanie do internatu

Podanie do szkoły zaocznej (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)

Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

pdf-download-iconRegulamin rekrutacji

Dlaczego “Górka”?

Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie to szkoła przyjazna, nowoczesna i twórcza.


Na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom ucznia. Dzięki licznym projektom edukacyjnym uczniowie szkoły mają możliwość odbywania wakacyjnych płatnych staży  w specjalistycznych firmach branżowych. 


Baza szkoły pozwala na prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym.


Poza standardowym wyposażeniem szkoła dysponuje:

→ pracowniami multimedialnymi,

→ centrum bibliotecznym,

→ Orlikiem wraz z kompleksem boisk,

→ salami gimnastycznymi,

→ laboratoriami ECDL,

→ tablicami interaktywnymi,

→ specjalistycznymi pracowniami przedmiotowymi.


SUKCESY ZAWODOWE SZKOŁY

Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły – 2018, 2020

→ Brązowa Tarcza Technikum w ogólnopolskim rankingu Perspektywy – 2019

Wielkopolska Szkoła Roku 2016

Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego – 2015

Znak Jakości Inter@klasa i „złoty” certyfikat na maksymalny okres 2013-2016

Certyfikat akredytacji Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego nr PSKM/29/I/2012

Międzynarodowy certyfikat VCC (Vocational Competence Certyficate)

Certyfikat Wiarygodne Technikum 2015

Tytuł „najaktywniejszej szkoły w programie „Dzień Przedsiębiorczości” – 2020

10 miejsce w Polsce w rankingu Perspektywy 2015,

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” – 2008

Tytuł „Srebrny Wilk” i Certyfikat MT&DC – 2016

Olimpiada Kreatywności – laureaci oraz Finaliści w etapie centralnym

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok A: Kategoria R – pomysł techniczny (3 miejsce w finale centralnym)

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B (5 miejsce w finale centralnym)

I Olimpiada Inicjatyw Społecznych „Zwolnieni z teorii” – Projekt „Aniołowie Życia” (2 miejsce w finale centralnym)

VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie (udział w finale centralnym)